การขุดและการชะล้างโลหะแร่อะลูมิเนียมธรรมดาหรือหายาก